Плевен Кнежа,Искър,Долни Дъбник

06:45 По Вт Ср Че Пе

07:30 По Вт Ср Че Пе Съ Не

08:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не

08:15 По Вт Ср Че Пе Съ Не

08:55 По Вт Ср Че Пе Съ

09:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не

09:20 По Вт Ср Че Пе Съ Не

09:40 По Вт Ср Че Пе Съ Не

10:00 По Вт Ср Че Пе

10:30 По Вт Ср Че Пе

12:40 По Вт Ср Че Пе Не

14:35 По Вт Ср Че Пе Не

15:30 Пе Не

17:00 По Вт Ср Че Пе


Плевен Кнежа,Искър,Долни Дъбник,Гостиля,Ставерци,Брегаре,Тръстеник,Долна Митрополия

08:20 По Вт Ср Че Пе Съ Не

14:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не


София Кнежа,Искър,Долни Дъбник,Бяла Слатина,Враца

06:10 По Вт Ср Че Пе Съ

10:10 Не


Бяла Слатина

06:10 По Вт Ср Че Пе Съ

07:45 По Вт Ср Че Пе

08:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не

10:10 Не

11:15 По Вт Ср Че Пе Съ

13:20 По Вт Ср Че Пе Съ Не

14:20 По Вт Ср Че Пе Съ Не

14:45 По Вт Ср Че Пе Съ Не

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не

16:50 По Вт Ср Че Пе Не


Враца

06:10 По Вт Ср Че Пе Съ

07:45 По Вт Ср Че Пе

08:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не

10:10 Не

11:15 По Вт Ср Че Пе Съ


Козлодуй Кнежа,Бяла Слатина,Алтимир,Крушовица,Бутан

14:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не

17:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не


Червен бряг

06:40 По Вт Ср Че Пе Съ Не

08:30 По Вт Ср Че Пе Не

10:20 По Вт Ср Че Пе Съ

13:30 По Вт Ср Че Пе Съ

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не


Свищов Кнежа,Плевен,Българене

08:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не


Монтана Кнежа,Бяла Слатина,Борован,Криводол

14:20 По Вт Ср Че Пе Съ Не


Лом Кнежа,Бяла Слатина,Алтимир,Рогозен,Вълчедръм

14:45 По Вт Ср Че Пе Съ Не


Оряхово

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не

17:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не

19:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не


София Кнежа,Червен бряг,Луковит

06:40 По Вт Ср Че Пе Съ Не


София Кнежа,Бяла Слатина,Враца

08:10 По Вт Ср Че Пе Съ Не


София Кнежа,Бреница,Койнаре,Червен бряг,Луковит

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не


с. Бреница

07:00 По Вт Ср Че Пе

08:30 По Вт Ср Че Пе Не

12:00 По Вт Ср Че Пе

13:30 По Вт Ср Че Пе Съ

15:30 По Вт Ср Че Пе

16:00 По Вт Ср Че Пе Съ Не


с. Еница

06:40 По Вт Ср Че Пе Съ Не

06:50 По Вт Ср Че Пе

10:20 По Вт Ср Че Пе

12:00 По Вт Ср Че Пе

15:30 По Вт Ср Че Пе