Направление Цена
Бяла Слатина 2.00 лв
Враца 7.00 лв
Козлодуй 7.00 лв
Лом 9.50 лв
Монтана 9.00 лв
Оряхово 4.00 лв
Плевен 5.00 лв
с. Бреница 1.50 лв
с. Еница 2.00 лв
Свищов 11.00 лв
София 15.00 лв
Червен бряг 4.00 лв